Integriti Seorang HAMKA

Integriti dari sudut bahasa bermaksud sempurna dan utuh. Secara khususnya, integriti dapat dikaitkan dengan perwatakan seseorang seperti jujur, amanah, cekap, kredibiliti, bijaksana dan lain-lain yang menunjukkan akhlak dan kesempurnaan peribadi…

Continue Reading Integriti Seorang HAMKA