HAMKA’S GREAT STORY

Penulis: James R. Rush. Diterbitkan pada tahun 2017 oleh Penerbitan Universiti Winscosin, Amerika Syarikat.

HAMKA AND ISLAM: COSMOPOLITAN REFORM IN THE MALAY WORLD

Penulis: Khairudin Aljunied. Diterbitkan pada tahun 2018 oleh Program Penerbitan Asia Tenggara.

DEMOCRACY IN ISLAM AND INDONESIA (RELIGION, CULTURE AND PUBLIC LIFE)

Penulis: Mirjam Kunkler dan Alfred Stepan. Diterbitkan pada tahun 2013 oleh Penerbitan Universiti Columbia, Amerika Syarikat.